Startpagina Landbouw in de wereld Mediterrane landbouw Landbouw in Europa Landbouw in België Energiegewassen Biolandbouw Genetische modificatie Plantkunde Bodems Waterhuishouding Landbouwproces Vruchtbaarheid Irrigatie Landbouwerosie Definities Commerciële intensieve teelten Commerciële akkerbouw-veeteelt Commerciële extensieve veeteelt Commerciële specialisatie graanteelt Plantagelandbouw Traditionele irrigatie-akkerbouw Traditionele extensieve veeteelt Traditionele akkerbouw zonder braak Traditionele akkerbouw met braak Europa akkerbouw Europa veeteelt (runderen) Europa glastuinbouw Europa mediterrane landbouw Europa intensieve veeteelt Europa gemengde landbouw Europa extensieve veeteelt België akkerbouw België veeteelt (runderen) België gemengde landbouw België glastuinbouw België groenteteelt België intensieve veeteelt Wereldkaart landbouw afbeelding glastuinbouw Afbeelding Irrigatie Nijl afbeelding druppelirrigatie afbeelding beregening afbeelding cirkelirrigatie afbeelding gietdarm afbeelding intensieve veeteelt afbeelding terraslandbouw afbeelding contourploegen afbeelding extensieve veeteelt afbeelding akkerbouw afbeelding veeteelt afbeelding slash&burn afbeelding zwerflandbouw klimatogram Albuquerque Bevolkingsdichtheid Verenigde Staten Klimatogram van Williston Klimatogram van Buenos Aires winter -en zomergraan cultivator windschermen strip cropping Geulerosie badland klimatogram antalaha plantagewas met klimaatvoorwaarden wereldkaart voor klimaten Wereldkaart neerslag mini -en latifundia landbouwkaart Zuid-Amerika Moesson -Azie klimatogram Calcutta teeltkalender rijst-moesson -Azië klimatogram Kairo bevolkingsdichtheid azie afbeelding traditionele extensieve veeteelt klimatogram Mao afbeelding traditionele akkerbouw zonder braak vergelijking landbouw in de wereld afbeelding traditionele akkerbouw met braak klimatogram Brasilia klimatogram Georgetown klimatogram eritria traditioneel landbouwbedrijf met braak afbeelding mediterrane landbouw Klimatogram mediterrane landbouw wereldkaart landbouw atlas kaart leemstreek Europa landbouwkaart Europa kaart vegetatie Europa kaart klimaat Europa bevolkinsdichtheid europa glastuinbouw Nederland schets energieverlies glastuinbouw waterhuishouding Spanje neerslagkaart europa kaart neerslag spanje wereldkaart verwoestijning afbeelding meststoffen afbeelding gemengde landbouw reliefkaart europa Schotse hooglanden heide landbouwkaart belgie tarweteelt in belgie klimatogram chièvres leem klei zand inceptisol vergelijking akkerbouw-glastuinbouw bevolkingsdichtheid belgie bedrijfsgrootte belgie klimatogram libramont opbrengst per ha bodem, vruchtbaarheid & landbouw glasteelt belgie afbeelding groenteteelt kaart groenteteelt belgie overzicht groenten kaart varkensteelt kaart pluimvee vlaanderen vergelijking ethanol-biodiesel maisethanol riethethanol biodiesel palmolie cellulose -ethanol energieteelt VS algen drieslagstelsel tropisch regenwoud versus loofwoud afbeelding insecticide vruchtwisseling drainage polders overzicht bodem, vruchtbaarheid & weidegebruik afbeelding groei van planten groei planten voorwaarden afbeelding bodemstructuur grondwatertafel grondwatertafel relief textuurdriehoeksgrafiek spodosol heide spodosol akker alfisol bos alfisol akker latisol entisol bodems Belgie zwarte aarde kastanje -bruine bodem grijze -steppe bodem zout bodem los -en vast gesteente Indeling korrels grind bodemprofiel Bodems in de wereld schema vruchtbaarheid bodem textuur & bodem keuze groente - glastuinbouw afbeelding biolandbouw afbeelding watertoevoer pijpleiding van de vrede afbeelding overspoelen akkers verzilting  watertunnels irrigatie woestijn vorenirrigatie bemesting ploegen zaaien oogsten stoppels wachtbekken stroken groen contourploegen terraslandbouw Berkenspanner veredeling DNA Tomaten + soja 

Commerciële extensieve veeteelt

Commerciële extensieve veeteelt Ranching is een Amerikaanse term waarbij de meeste mensen een link leggen met het wilde westen. Ranching is het bekendste voorbeeld van commerciële extensieve veeteelt.Een ranch (landbouwbedrijf in de Verenigde Staten) is gelegen ten westen van de 100°WL (Farwest). Duizenden km² grond bestaan uit steppen. Dit zijn grasvlakten. Er groeien geen bomen wegens tekort aan neerslag.Het vee van een ranch graast deze steppen af. Door de beperkte hoeveelheid neerslag groeit het gras zeer beperkt. Om te voorkomen dat al het gras wordt gegeten, zal de landbouwer met zijn vee rondtrekken door de steppe.In vergelijking met traditionele extensieve veeteelt kan de landbouwer in zijn ranch blijven slapen.Commerciële extensieve veeteelt over de wereld heeft gemeen dat het gaat om vee, dat er uitgestrekte grasvlakten zijn waar men rondtrekt met de kudde en dat het over commerciële bedrijven gaat (= landbouw met als doel winst maken).Overzicht: 1) Waar? 2) Klimaat 3) Vee 4) Extensieve veeteelt in de tropen 5) Menselijke en economische factoren 1) Waar? (zie 'kaart')Commerciële extensieve veeteelt komt hoofdzakelijk voor in gebieden met steppe als natuurlijke vegetatietype. Omdat het gaat over een commercieel systeem zal de landbouwer meer vermogend zijn. Landen waar dit landbouwsysteem in grote mate voorkomt, zijn de VS, Argentinië (Argentijnse steak) en Australië. Daarbuiten worden in Mexico, Canada en in vele landen in Zuid –Amerika ook aan commerciële extensieve veeteelt gedaan. 2) Klimaat (zie 'klimatogram Albuquerque')We weten dat extensieve veeteelt plaats vindt op grassteppen. Dit betekend dat de temperatuu van minder belang is. Voor de groei van grassen moet het minstens 0°c zijn. Hogere temperaturen wordt aangeraden, want de kudde moet nog in de buitenlucht kunnen vertoeven.De neerslag is al meer van belang. Boven de 400 mm neerslag per jaar gaan we er vanuit dat er boomgroei mogelijk is.Vanaf 200 mm per jaar kunnen er al grassen groeien. Aangezien een grassteppe enkel uit grassen bestaat, en niet uit bomen, zal de jaarlijkse neerslaghoeveelheid tussen de 200 mm en de 400 mm liggen. (zie ook 'plantkunde') 3) Vee (zie 'afbeelding veeteelt')Extensieve veeteelt gaat gespaard met grote trektochten van het vee. Aangezien gevogelte en varkens geen gras eten, komen deze diersoorten bij extensieve veeteelt niet voor.Koeien, paarden en schapen zijn echter het meest gebruikte vee in de (commerciële) extensieve veeteelt. Denk maar aan de befaamde Argentijnse steak. 4) Extensieve veeteelt in de tropen (zie 'afbeelding slash&burn')Het tropische regenwoud, het woud met de grootste verscheidenheid in plantengroei. Een neerslaghoeveelheid die 10 keer zo groot is als die bij een steppe. Toch wordt er ook aan extensieve veeteelt gedaan.De oorzaak valt terug te vinden in de bodem. De vruchtbaarheid van bodems wordt bepaald door het type bodem, maar ook door de toevoer van voedingsbestanddelen.Door het grote aantal aanwezige planten zijn er veel planten/bladeren die neervallen. Vele plantenresten vallen op de bodem en beginnen te ontbinden en sijpelen als voedingsbestanddelen de bodem in. Door de hoge temperatuur en vochtigheidsgraad in het tropisch regenwoud gebeurt deze ontbinding op een hoog tempo.Hierdoor is er een grote toevoer van voedingsbestanddelen.Het probleem ontstaat als het systeem wordt verstoord. Dit gebeurt als bijvoorbeeld landbouwers op zoek zijn naar akkerland. Zij passen de slash & burn techniek toe en planten landbouwgewassen. Deze gewassen nemen voedingsbestanddelen op uit de bodem. Als de planten elke keer zouden afsterven en volledig terug de bodem insijpelen na ontbinding, zou men het systeem kunnen blijven handhaven.Maar de geplante gewassen dienen als voedsel voor de mens. Een deel van de plant wordt dus afgehakt, maar zal niet ontbinden en insijpelen in de bodem. Nochtans vereiste dit deel van de plant wel voedingsbestanddelen, dat de plant uit diezelfde bodem haalde. Er wordt dus meer voedingsbestanddelen uit de bodem gehaald, dan dat er worden toegevoegd. De bodem verarmt.Na enkele jaren zullen de landbouwers steeds kleinere, voedselarmere planten moeten kweken. Deze zullen op hun beurt de bodem weeral verarmen.Na meerdere oogsten zal de bodem enkel nog maar in staat zijn om grassen te laten groeien.(zie ook 'afbeelding zwerflandbouw')Als dit fenomeen op grote schaal gebeurt, ontstaan er grote gebieden met steppe. Zo ontstaat de mogelijkheid tot commerciële extensieve veeteelt. Dit is gebeurd in het Amazonewoud in Zuid –Amerika. 5) Menselijke en economische factorenHet gaat hier om een commercieel landbouwbedrijf. Het doel van de landbouwer is dus winst maken. Om te produceren is er kapitaal nodig. Niet alleen om het grote aantal vee te kunnen bekostigen, maar ook de machinerie. In grote Ranches wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van helikopters. Dit omdat men dan niet constant bij het rondtrekkende vee moet zijn. We spreken al heel de tijd over uitgestrekte grasvlakten. De bevolkingsdichtheid zal dus laag moeten liggen. Je kunt niet je veekudden laten ronddwalen in een stedelijk gebied. Uitgestrekte, onbewoonde grasvlakten zijn dus een must. Dan is het ook belangrijk dat je kudde vee voldoende gras kunnen eten. Als er 10 kuddes van andere landbouwers jouw kudde zijn voor geweest, zal er niet meer veel gras zijn voor je vee.Van belang is dat iedere ranch zijn eigen gebied heeft. De ranches liggen dan ook ver uit elkaar. In vergelijking met traditionele extensieve veeteelt is de landbouwer niet verplicht met zijn kudde mee te reizen. Hij kan overnachten in zijn ranch en zijn kudde via helikopter, paard of auto opzoeken.(zie ook 'bevolkingsdichtheid Verenigde Staten')

Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.
Een gratis eigen website maken