Startpagina Landbouw in de wereld Mediterrane landbouw Landbouw in Europa Landbouw in België Energiegewassen Biolandbouw Genetische modificatie Plantkunde Bodems Waterhuishouding Landbouwproces Vruchtbaarheid Irrigatie Landbouwerosie Definities Commerciële intensieve teelten Commerciële akkerbouw-veeteelt Commerciële extensieve veeteelt Commerciële specialisatie graanteelt Plantagelandbouw Traditionele irrigatie-akkerbouw Traditionele extensieve veeteelt Traditionele akkerbouw zonder braak Traditionele akkerbouw met braak Europa akkerbouw Europa veeteelt (runderen) Europa glastuinbouw Europa mediterrane landbouw Europa intensieve veeteelt Europa gemengde landbouw Europa extensieve veeteelt België akkerbouw België veeteelt (runderen) België gemengde landbouw België glastuinbouw België groenteteelt België intensieve veeteelt Wereldkaart landbouw afbeelding glastuinbouw Afbeelding Irrigatie Nijl afbeelding druppelirrigatie afbeelding beregening afbeelding cirkelirrigatie afbeelding gietdarm afbeelding intensieve veeteelt afbeelding terraslandbouw afbeelding contourploegen afbeelding extensieve veeteelt afbeelding akkerbouw afbeelding veeteelt afbeelding slash&burn afbeelding zwerflandbouw klimatogram Albuquerque Bevolkingsdichtheid Verenigde Staten Klimatogram van Williston Klimatogram van Buenos Aires winter -en zomergraan cultivator windschermen strip cropping Geulerosie badland klimatogram antalaha plantagewas met klimaatvoorwaarden wereldkaart voor klimaten Wereldkaart neerslag mini -en latifundia landbouwkaart Zuid-Amerika Moesson -Azie klimatogram Calcutta teeltkalender rijst-moesson -Azië klimatogram Kairo bevolkingsdichtheid azie afbeelding traditionele extensieve veeteelt klimatogram Mao afbeelding traditionele akkerbouw zonder braak vergelijking landbouw in de wereld afbeelding traditionele akkerbouw met braak klimatogram Brasilia klimatogram Georgetown klimatogram eritria traditioneel landbouwbedrijf met braak afbeelding mediterrane landbouw Klimatogram mediterrane landbouw wereldkaart landbouw atlas kaart leemstreek Europa landbouwkaart Europa kaart vegetatie Europa kaart klimaat Europa bevolkinsdichtheid europa glastuinbouw Nederland schets energieverlies glastuinbouw waterhuishouding Spanje neerslagkaart europa kaart neerslag spanje wereldkaart verwoestijning afbeelding meststoffen afbeelding gemengde landbouw reliefkaart europa Schotse hooglanden heide landbouwkaart belgie tarweteelt in belgie klimatogram chièvres leem klei zand inceptisol vergelijking akkerbouw-glastuinbouw bevolkingsdichtheid belgie bedrijfsgrootte belgie klimatogram libramont opbrengst per ha bodem, vruchtbaarheid & landbouw glasteelt belgie afbeelding groenteteelt kaart groenteteelt belgie overzicht groenten kaart varkensteelt kaart pluimvee vlaanderen vergelijking ethanol-biodiesel maisethanol riethethanol biodiesel palmolie cellulose -ethanol energieteelt VS algen drieslagstelsel tropisch regenwoud versus loofwoud afbeelding insecticide vruchtwisseling drainage polders overzicht bodem, vruchtbaarheid & weidegebruik afbeelding groei van planten groei planten voorwaarden afbeelding bodemstructuur grondwatertafel grondwatertafel relief textuurdriehoeksgrafiek spodosol heide spodosol akker alfisol bos alfisol akker latisol entisol bodems Belgie zwarte aarde kastanje -bruine bodem grijze -steppe bodem zout bodem los -en vast gesteente Indeling korrels grind bodemprofiel Bodems in de wereld schema vruchtbaarheid bodem textuur & bodem keuze groente - glastuinbouw afbeelding biolandbouw afbeelding watertoevoer pijpleiding van de vrede afbeelding overspoelen akkers verzilting  watertunnels irrigatie woestijn vorenirrigatie bemesting ploegen zaaien oogsten stoppels wachtbekken stroken groen contourploegen terraslandbouw Berkenspanner veredeling DNA Tomaten + soja 

Startpagina

Landbouwgeografie

Welkom op de website 'landbouwgeografie'. Deze site is opgebouwd als onderdeel van een eindwerk. Het geheel kadert in de opleiding regentaat.De website handelt over landbouwgeografie. Alle mogelijke landbouwvormen op Belgisch, Europees en wereldniveau komen aan bod. Wegens technische beperkingen zijn tekst, kaart en afbeelding meestal gescheiden. Op de navigatiebalk links kan u kiezen uit allerlei onderwerpen. Als u bijvoorbeeld op 'landbouw in de wereld' klikt, krijgt u een wereldkaart te zien. In de legende kan u klikken op 1 van de landbouwvormen. Als u daarentegen bijvoorbeeld op 'energiegewassen' klikt, komt u uit op een tekst. Aan deze tekst zijn allerlei bronnen gelinkt. Doorheen de tekst staan er verwijzingen naar. Als u dan terug naar bijvoorbeeld 'startpagina' wilt keren, klik dan op 'startpagina' in de navigatiebalk.Probeert u maar eens:(zie 'bodems')of een verwijzing in een tekst:In die bodem komt leem voor.


http://travel.mongabay.com/kenya/600/kenya_elf_0135.jpg http://www.treeportzundert.nl/Files/Image/Fotos-Logos/Foto-resized/vissenberg-sierteelt-f.jpg http://www.castrol.com/liveassets/bp_internet/castrol/STAGING/brand_assets/Castrol/Europe/images/products/dd_combine_harvester_close_375x253.jpg http://www.deere.com/en_US/ProductCatalog/FR/media/images/series/tractor-6420-studio-69004.jpg http://gfx.fox.nl/images/imagebase/cn_kwl_rijstveld1_a.jpg 


Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.
Een gratis eigen website maken